Θερμοσίφωνες ηλεκτρικοί & διπλής ενέργειας (Boiler)

Οδηγίες χρήσης & εγκατάστασης

Η εταιρεία KYRIAZIS, πριν την χρήση του θερμοσίφωνα ή του boiler, σας συνιστά να διαβάσετε τις οδηγίες του εγχειριδίου χρήσης & συντήρησης. Η ηλεκτρική σύνδεση να γίνεται μόνο από ειδικευμένο αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη.

Διαβάστε τις Οδηγίες χρήσης

Διαβάστε τις Οδηγίες εγκατάστασης.

Ηλιακός θερμοσίφωνας

Οδηγίες χρήσης & εγκατάστασης

Η εταιρεία KYRIAZIS, πριν την εγκατάσταση του ηλιακού θερμοσίφωνα, σας συνιστά να διαβάσετε τις οδηγίες και κανόνες εγκατάστασης.Η σύνδεση να γίνεται μόνο από ειδικευμένο αδειούχο εγκαταστάτη.

Διαβάστε τους Γενικούς κανόνες εγκατάστασης
Διαβάστε τις Οδηγίες για την σωστή συμπλήρωση των υγρών (αντιψυκτικού) του κλειστού κυκλώματος
Διαβάστε τις Οδηγίες μετά την εγκατάσταση
Solar System Manual KYRIAZIS
Εάν ο ηλιακός θερμοσίφωνας δεν παρέχει ζεστό νερό με τον ήλιο
 • Ελέγξτε τους σωλήνες σύνδεσης για να βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν συστραφεί ή λυγίσει.
 • Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κάποιο εμπόδιο(δέντρο, κτίριο κτλ) που να σκιάζει τον ηλιακό θερμοσίφωνα ή μέρος αυτού.
 • Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει αέρας παγιδευμένος μέσα στους συλλέκτες και στην δεξαμενή.
 • Ελέγξτε για τυχόν αργή διαρροή από τις υδραυλικές σωληνώσεις του σπιτιού ή από την βρύση.
 • Βεβαιωθείτε ότι η παροχή ζεστού νερού δεν είναι αναμιγμένη με κάποια παροχή κρύου νερού.
 • Ελέγξτε το επίπεδο του υγρού στο κλειστό κύκλωμα και συμπληρώστε εάν χρειασθεί (δείτε οδηγίες).
 • Ελέγξτε προσεκτικά όλες τις συνδέσεις του ηλιακού θερμοσίφωνα για διαρροή.
 • Βεβαιωθείτε ότι ο ηλιακός θερμοσίφωνας είναι τοποθετημένος σε οριζόντια θέση.
 • Βεβαιωθείτε ότι οι συνδέσεις της δεξαμενής και του συλλέκτη έχουν γίνει σωστά και δεν υπάρχει διαρροή.
Επίσης τα παρακάτω θα πρέπει να ληφθούν υπόψη:
 • Μεγάλη κατανάλωση ζεστού νερού το βράδυ.
 • Οι προσδοκίες του πελάτη για την απόδοση του συστήματος.
 • Οι απαιτήσεις του ζεστού νερού να είναι μεγαλύτερες από την χωρητικότητα της συσκευής.
 • Ο πελάτης να μην έχει καταλάβει την χρήση της ηλεκτρικής αντίστασης.
 • Υπάρχουσες καιρικές συνθήκες.
Εάν ο ηλιακός θερμοσίφωνας δεν παρέχει ζεστό νερό με την ηλεκτρική αντίσταση
 • Ελέγξτε την ίδια την ηλεκτρική αντίσταση.
 • Ανοίξτε το ηλεκτρικό ρεύμα και ελέγξτε εάν η παροχή των βολτ είναι στα σημεία των αντίστοιχων πόλων της αντίστασης.
 • Ελέγξτε τη καλωδιακή σύνδεση του θερμοστάτη με την ηλεκτρική αντίσταση.
 • Ελέγξτε τον θερμικό διακόπτη ασφαλείας στον θερμοστάτη, ο οποίος θα πρέπει να είναι πατημένος προς τα μέσα.
 • Ελέγξτε την κεντρική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.
Ο έλεγχος και οι ηλεκτρολογικές συνδέσεις θα πρέπει να γίνονται από αδειούχο ηλεκτρολόγο.
Ελληνικα